Avl, avlsmål, avlsværdital

Det overordnede avlsarbejde med Dansk Blåkvæg (BLÅ) planlægges, koordineres og udføres af bestyrelsen i samarbejde med landskonsulent for kødkvæg Jørgen Skov Nielsen.
 

S-indekset udtrykker Dansk Blåkvægs avlsmål

S-indekset, der er et samlet, økonomisk indeks, hvor hver kødkvægsrace beslutter, hvilken vægt den enkelte egenskab skal have. Derfor udtrykker S-indekset den enkelt races avlsmål.
S-indekset bliver primært beregnet ud fra data/registrerede hændelser fra renracede dyr. På grund af den lille population af renracede Blå dyr er det vanskeligt at opnå en reel sikkerhed på for eksempel S-indeks for tyre.
I avlsarbejdet prioriterer vi derfor i højere grad de bedste tyre med hensyn til X-indekser. De har de egenskaber, mælkeproducenterne efterspørger – letfødte, levende og livskraftige kalve, høj nettotilvækst og høj klassificering (muskelfylde). Det er også vigtige egenskaber i renavlen!

Avlsværdital

SEGES|Kvæg, beregner S-indekset fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

• Om avlsværdiberegning for kødkvæg, læs HER
• Hitlister med aktuelle indekser, Dansk Blåkvæg, tyre, se HER
• Hitlister med aktuelle indekser, Dansk Blåkvæg, hundyr, se HER
 

Individafprøvning af kommende avlstyre

Formålet med at individaprøve mulige avlstyre er at kunne udpege de ungtyre, der forventes at have en positiv indflydelse i avlen med hensyn til tilvækst, muskelfylde og foderudnyttelse.
Kødkvægsracerne har hver forpligtet sig til at afprøve et antal tyrekalve på individprøven, Aalestrup Avlsstation, hvert år. Dansk Blåkvægs kvote for 2015/16 er seks kalve.

• Aktuelle resultater for kalve af alle racer under afprøvning, herunder BLÅ, se HER
• Afsluttede resultater for BLÅ kalve, se HER
• Informationsfolder, blandt andet om priser for individprøven, læs HER

Blåkvæg Danmark tager kun begrænset hensyn til resultaterne fra individprøven, når foreningen vælger tyre til sædtapning. Det er fordi, vi ikke kan se en tilstrækkelig høj sammenhæng mellem Blå tyres individprøveresultater og deres afkoms præstationer med hensyn til nettotilvækst og muskelfylde (klassificering på slagteriet). Disse egenskaber  hos tyrene vurderer vi ud fra krydsningsindekserne, der for den enkelte tyr er beregnet på et meget stort datamateriale og dermed beregnet med stor sikkerhed.

Eksteriør og lineær bedømmelse (kåring)

Eksteriøret har ingen vægt i S-indekset for BLÅ, men der bliver beregnet et avlsværdital for Eksteriør. Vægten af Krop:Muskler:Lemmer for egenskaben Eksteriør er 20:40:40.

For avlsarbejdet i den enkelte besætning er en kåring køer og tyre efter den lineære skala en god hjælp. Blåkvæg Danmark betaler besætningsejernes udgifter til kåring.

Læs mere om kåring HER

Kåringsdommere for Dansk Blåkvæg er kåringsinspektørerne hos SEGES|Kvæg, Torben Andersen, e-mail: tra@seges.dk og Jakob Edstrand, e-mail: jae@seges.dk
 

BLÅ sæd til inseminering

Blåkvæg Danmarks bestyrelse har ansvaret for at fremskaffe BLÅ sæd af høj genetisk kvalitet og stille sæden til rådighed for inseminering via VikingGenetics. Bestyrelsen godkender danskfødte tyre til sædtapning.
 
Bestyrelsen supplerer sædlageret af danske tyre med importsæd fra Storbritannien. Se oversigt over tyre med sæd til rådighed HER
 

Forældreskabsbestemmelse af tyre

Sørg altid for, at din foldtyr er forældreskabsbestemt, inden du lukker den sammen med køer, der skal løbes. Køb aldrig en foldtyr, uden en bekræftet forældreskabsbestemmelse.

En forældreskabsbestemmelse koster 450 kroner. Du kan enten bestemme forældreskabet på en blodprøve udtaget af dyrlægen, eller du kan købe en tang til 495 kroner. og selv udtage en lille vævsprøve af øret.
Uanset hvad du vælger, skal du ringe til Dna-laboratoriet Genoskan på tlf. 8999 2510 og bestille prøveglas/prøverør til forældreskabsbestemmelse. Prøvetangen forhandles også hos Genoskan. Prøvetangen er hurtigt tjent hjem, og den er nem i brug, da dyrene stort set ikke bemærker det lille klip i øret.