Bestyrelsen for Dansk Blåkvæg


Bestyrelse på fem medlemmer

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som den ordinære generalforsamling vælger for to år ad gangen. Skiftevis tre og to medlemmer er på valg hvert år.
På generalforsamlingen 2017 blev Per Glerup, Niels-Christian Thomsen og Thomas Routh genvalgt til bestyrelsen. Allan Johansen blev valgt som suppleant. Bestyrelsen bestod desuden af Kent Falk og Lars Thede.

Efter bestyrelsesmøde den 10. august 2017 blev Per Glerup valgt som foreningens ny formand efter Lars Thede, derfor indtrådte Allan Johansen i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. 

Fagl. og administrativ sektær deltager i bestyrelsens møder.
 

 
 

 

 

 
 
 
1 Per
Per Glerup
Formand
T: 27 63 19 53
E: pglerup@hotmail.com
2 Niels-Chr.
Niels-Chr. Thomsen
Forretningsfører
T: 71 78 89 39
E: karenborupth@gmail.com
3 Kent
Kent Falk
Avl
T: 22 55 00 65
E: kentfalk72@gmail.com
4 Thomas
Thomas Routh
Bestyrelsesmedlem
T: 21 72 41 15
E: forpagteren@yahoo.dk
Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
T: 20 64 87 03
E: afj@privat.dk
Kirsten Muldkjær
Administrativ Sekretær
T: 20 43 45 60
E: kirstenmuldkjaer@gmail.com
Jørgen Skov Nielsen
Fagl. Sekretær
T: 20 12 07 96
E: jsn@seges.dk