Dansk Blåkvæg


Bliv medlem
Send anmodning om medlemskab til Dansk Blåkvæg's på e-mail: blaakvaeg@gmail.com
 
Du betaler ikke kontingent det kalenderår, hvor du indmelder dig i Blåkvæg Danmark.
 
Kontingentet for aktive medlemmer for 2019 er 500,- kr. + moms. Passive medlemmer (ejer ingen dyr) betaler halvt kontingent, det vil sige 250,- kr. + moms. Kontingentet opkræves i april 2019.
 
Som medlem af Blåkvæg Danmark modtager du 2 - 3 nyhedsbreve om året, og du kan få indflydelse på Blåkvæg Danmarks politiske og faglige arbejde. Som medlem støtter du også det arbejde, bestyrelsen udfører for at sikre medlemmernes faglige og politiske ønsker og behov.

Vedtægter
De første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. november 1979 på Sevel Kro. Efterfølgende ændringer af vedtægterne har kun haft kosmetisk karakter, og Blåkvæg Danmark har senest opdateret vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2011. Se vedtægterne HER

I forbindelse med Blåkvæg Danmarks 25 års jubilæum i 2004 udgav foreningen en jubilæumsbog, der blandt andet beskriver BLÅs udvikling i Danmark gennem de første 25 år, se HER
 

Raceforeningens og racens navne

Periode

1979-1986 

1986-2011

2011-2017

 

2017 

Foreningens navn

Landsforeningen for Dansk Blåhvidt Kvæg

Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark 

Blåkvæg Danmark

 

Dansk Blåkvæg

Racens navn

Dansk Blåhvidt Kvæg (DBK)

Belgisk Blåhvidt Kvæg (BBK)

Dansk Blåkvæg (BLÅ)

 

Dansk Blåkvæg (BLÅ)

 


Læs om baggrunden for seneste navneændring (bestyrelsens begrundelse ved ekstraordinær generalforsamling den 2. december 2011) HER

Sådan begyndt det hele – med ægtransplantationer på Frijsenborg Gods i begyndelsen af 1970'erne