For mælkeproducenter

Blåkvæg – nummer 1-race til at krydse malkekøer!


Sæd af Blåkvæg til billig penge
Det er VikingGentics' strategi, at der af hver kødkvægsrace hele tiden skal være billig sæd til rådighed (for mælkeproducenterne) af én tyr – en tilbudstyr.
VikingGenetics udleverer kun sæd af én tilbudstyr ad gangen, og sæden af Blå tilbudstyre er normalt brugt i løbet af en måned.

Se listen af tyre til krydsning: Tilbudstyre HER og afprøvede insemineringstyre HER

Blå tilbudstyre = afprøvning
Blåkvæg Danmark har ansvaret for sæd af BLÅ tyre til inseminering via VikingGenetics. På grund af det store forbrug af blåkvægssæd kan vi slet ikke klare efterspørgslen med danskfødte tyre alene. Vi importerer en del sæd, først og fremmest fra England, hvor vi i British Blues har en blå population, hvor man som os fokuserer på lette kælvninger, god tilvækst, gode lemmer og god bevægelse sammen med en overlegen kødansætning (uden at være ekstrem).

På grund af få rene Blå dyr i Danmark, er det umuligt at gennemføre et traditionelt avlsprogram, hvor den enkelte ungtyr får en stribe renracet afkom, hvor vi kan vurdere tyrens kvaliteter og derefter beregne pålidelige avlsværdital.
SEGES|Kvæg beregner nu krydsningsindekser (X-indekser). Det er indekser, hvor tyrene kan sammenlignes på tværs af racer. X-indekser beregnes udelukkende, hvor kalvens far en en kødkvægstyr og moderen en ko af malkerace.

Med X-indekserne har vi fået et unikt redskab til at få meget sikre informationer om tyrens egenskaber = avlsværdi for de vigtigste egenskaber i kødproduktionen:

 1. Lette fødsler
 2. Levendefødte kalve, der overlever
 3. Kalve med høj nettotilvækst
 4. Slagtedyr med god kødansætning (høj klassificering på slagteriet).


Vi bruger tyre med de bedste X-indekser i renavlen, fordi vi vil udvikle den danske bestand af Blåkvæg, så vores dyr lever op til mælkeproducentens krav, se de fire punkter ovenfor.

Vi tapper sæd af gode, danske tyre og supplerer med gode tyre fra udlandet, først og fremmest England. Alle nye tyre (ungtyre) bliver brugt som tilbudstyre med 6.000 - 10.000 sædportioner pr. tyr. Mælkeproducenterne foretrækker tilbudstyrene (sæden er billig), og vi afprøver i 2015 mindst 12 tyre, i det cirka 75 procet af den forbrugte sæd er tilbudssæd

Cirka 80 procent af kødkvægssæd til malkekøer er af blåkvægstyre. Det er fordi:
 

 1. BLÅ-X kalve (blåkvægskrydsninger) hjembringer den højeste pris – både ved slag som spædekalve og til sin tid ved levering til slagteriet
 2. BLÅ-X kalvene har den højeste tilvækst sammenlignet med andre kombinationer af kødkvæg, krydset med malkekøer. Det viser opgørelser af tyre med krydsningsindekser (X-indekser)
 3. BLÅ-X kalven klassificerer klart bedre end andre krydsningskombinationer
 4. Der er flere levendefødte BLÅ-X kalve, end når Simmental eller Angus er farracen. BLÅ giver næsten lige så gode resultater som Limousine
 5. Kælvningsforløbet er lettest, når kydsningskalvnes far er Blåkvæg (i forhold til Limousine, Simmental og Angus)
 6. Drægtighedsperioden er op til en uge kortere end ved andre krydsningskombinationer. Det giver alt andet lige en uges ekstr mælkelevern ce til mejeriet
 7. BLÅ-X kalvene topper med hensyn til roligt temperament og god drikkelyst. Der er måske ikke konkrete penge i disse fordele, men de betyder meget i dagligdagen
 8. BLÅ-X kalvene har fin knoglebygning med tilsvarende højere kødprocent – BLÅ-X er klar til den dag, slagterierne afregner for "kg kød" i slagtekroppen i stedet for som nu for  "kg knogler + kød.


... derfor foretrækker den professionelle slagtekalveproducenter BLÅ-X kalve og gerne betaler gerne en merpris.

Krydsningsindekser (X-indekser) for tyre af kødkvægsracer

 • Siden november 2013 har SEGES to gange om året beregnet X-indekser, der fortæller om den enkelte tyrs kvaliteter med hensyn til at lave krydsningskalve på malkekøer
 • X-indekserne kan i modsætning til avlsværdital og andre indekser sammenlignes på tværs af racer
 • Pt. får seks racer beregnet X-indekser: Aberdeen-Angus, Blonde, Blåkvæg,Charolais, Limousine og Simmental.

 
Den enkelte race og den enkelte tyr skal opfylde visse krav for at få X-indekser:

 • Hver race skal have mindst 10 tyre med mindst 20 fødte krydsningskalve i mindst tre besætninger, samt mindst fem slagtede kalve
 • Den enkelte tyr skal i mindst 10 besætninger have mindst 100 fødte krydsningskalve og mindst 25 slagtede kalve fra mindst 10 besætninger.

 
Mødre til X-kalve i opgørelserne skal være af malkerace – 2. eller senere kælvning.
 
Se mere om beregning af X-indekser HER og de seneste resultater HER

Forskel mellem racer, gennemsnit pr. tyr. X-indekser for 133 tyre af 6 racer, SEGES|Kvæg, Februar 2017. Gennemsnit for alle tyre X-mælkeproducent og X-slagteproducent er cirka 0. Nettotilvækst, slagteform, livskraft og kælvningsforløb er forholdstal 100. Jo højere positiv værdi, des bedre.
 

 
Race
Antal tyre X-mælk produc X-slagt produc Netto-
tilv.g
Slagte-
form
Livskraft Kælvn. forløb Født afkom Slagtet afkom Besæt. fødsel Besæt. slagt
Angus 5 - 173 - 135 91 84 87 103 215 56 71 33
Blonde 8 + 108 + 68 112 100 112 111 245 111 73 33
Blåkvæg 54 + 102 + 95 109 113 102 106 944 423 232 141
Charolais 7 104 + 75 112 101 109 109 267 110 96 57
Limousine 31 - 20 - 28 99 98 104 105 431 181 203 98
Simmental 28 - 52 - 25 103 92 97 94 209 85 122 57


SEGES|Kvæg har pr. februar 2017 valgt at præsentere X-indekser på tilsvarende måde som generelle avlsværdital, det vil sige med et gennemsnit på 100 pr. egenskab og en standardiseret spredning på 10 enheder. Dog er X-mælkeproducent og X-slagteproducent stadig i kroner pr. tyr med o kr som gennemsnit.

Statistik for X-indekser,  Februar 2017.

 • 133 tyre: 54 BLÅ, 31 LIM, 28 SIM,8 BAQ,7 CHA, 5 ANG,
 • SEGES|Kvæg oprangerer tyrene efter X-mælkeproducent (merindtægt i kr. for mælkeproducent, der opfeder egne kalve)
 • De 7 bedste tyre mht. X-mælkeproducent er alle BLÅ
 • De 14 bedste tyre mht. X-slagtekalveproducent er alle BLÅ
 • De 2 bedste tyre mht. daglig nettotilvækst er  BLÅ
 • De 40 bedste tyre mht. slagteform (klassificering) er alle BLÅ. 
 • Den bedste BLÅ tyr for levendefødte kalve ligger på en  6. plads.
 • Den  bedste tyr mht. kælvningsforløb/lette kælvninger er BLÅ
 
     i sandhed en imponerende statistik for Blåkvæg !
 
 
 
 
.....      ​
 
 

Blå sædforbrug stiger og stiger ...

De senere år er anvendt mere og mere sæd af kødkvægstyre til insemininering (på malkekøer). Blåkvæg står for hovedparten af denne signing. De seneste 12 måneder – pr.30. november 2016 – er der anvendt 141.000 BLÅ strå til inseminering. I samme periode er der anvendt i alt 180.000 insemineringer med kødkvæg.
Blåkvæg tegner sig nu for 78 procent af alle kødkvægsinsemineringer. Over 99,92 procent af Blå sæd går til malkekøer.

Se aktuel status ved at klikke HER. "2015" i graferne nedenfor er værdierne for seneste 12 måneder pr. udgangen af juli 2015.


.