Carillion du Pont de Messe.

Insemineringstyre

Blåkvæg Danmark og VikingGenetics  har aftalt, at Blåkvæg Danmark sørger for, at der er sæd af høj genetisk kvalitet til rådighed for inseminering i Danmark.

Over 99,9 procent af BLÅ-sæden bruges til inseminering af malkekøer. Derfor prioriterer vi tyre, der giver letfødte, levende kalve, der overlever, og som efterfølgende har en høj daglig nettotilvækst samt en god muskelfylde (klassificering). Disse egenskaber er også vigtige i renavlen, hvor vi tillige prioriterer koens evne til at give letfødte, levende kalve, der overlever.
 
Brug ikke sæd af blåkvægstyre til kvier, hverken i krydsningsavl eller i renavl. Til krydsning på køer – malkekøer eller ammekøer – er kælvningsstatistikkerne med en Blå tyr som far bedre end statistikkerne, hvor tyre af de fleste andre store kødkvægsracer er kalvens far.

Pr. november har BLÅ de seneste 12 måneder haft 141.000 insemineringer. Det svarer til 78 procent af alle insemineringer med sæd af kødkvægstyre.

Blå tyre er opdelt i tre kategorier. Vælg kategori nedenfor og klik videre til tyreblad for den enkelte tyr:

  1. X-afprøvede tyre. Disse tyre har officielle X-indekser. Nogle er ældre tyre, som der ikke længere er sæd efter
  2. Tilbudstyre. Disse tyre har allerede været brugt til malkekøer og afventer officielle X-indekser (enkelte tyre anvendes for øjeblikket) eller sæden er på lager og afventer udlevering til inseminørerne
  3. Øvrige tyre. Disse tyre er primært til renavl og har begrænset sædlager.


Blåkvæg Danmark opdaterer tyrebladene
fire gange om året, pr. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, det vil sige hver gang SEGES|Kvæg i Skejby genberegner avlsværdital for alle dyr af kødkvægsracerne.

SEGES|Kvæg beregner X-indekser to gange årligt, pr, 1. maj og 1. november. Du kan se seneste oversigt over tyre med deres X-indekser, alle racer, HER
Se SEGES|Kvægs krav for at en race og en tyr får offentliggjort X-indekser, og læs hvordan du tolker resultaterne HER