Notat fra Medlemsmøde

Oprettet d.

Notat – Medlemsmøde

Lørdag den 26. august 2017 afholdt foreningen Medlemsmøde på Shell Motel & Cafeteria, Hobrovej 12, 9500 Støvring.

Der var i alt et fremmøde på 31 personer. I dette antal er revisor Lars Søgaard, Jørgen Skov Nielsen og Kirsten Muldkjær medregnet.

Mødets formål:

  • Klarlægning af foreningens økonomi og den alvorlige sag omkring Lars Thede.
  • Informationer omkring det videre forløb med købet af Lars Thede’s besætning til Dansk Blåkvæg.
  • Den fremadrettede strategi i bestyrelsen og foreningens mål som helhed.
  • Information omkring individrøverne.

Bestyrelsen havde valgt Jørgen Skov Nielsen som ordstyrer.

Foreningens nye formand – Per Glerup - bød indledningsvis velkommen til mødet og takkede for det store fremmøde og håbede på forståelse for det korte varsel, men set ud fra foreningens alvorlige situation, havde bestyrelsen et ønske om, at der blev informeret ud til medlemmerne så hurtigt, som det havde kunnet lade sig gøre.

Efter denne velkomst gav Jørgen Skov Nielsen en kort gennemgang af dagens program, hvorefter han gav ordet videre til foreningens nye statsautoriserede revisor - Lars Søgaard.

Han orienterede omkring det store underslæb, Lars Thede havde bedrevet gennem mindst 5 år, og i den forbindelse uddelte han et bilag (se nederst i notat), som udviser et beløb på 1.925.000 kr., fordelt på de seneste 5 år.

Lars Søgaard orienterede om gennemgangen af bilagene. Dette var et meget vanskeligt arbejde, for mange bilag svarede ikke overens med kontoudtog, dog kunne det ses, at de overførte beløb, var til Lars Thede’s private konto. Der foreligger stadig et stort stykke arbejde omkring den endelige udredning.

Lars Søgaard pointerede endvidere, at efter sagen nu var overgået til statsautoriseret revisor, det da var ud af bestyrelsens hænder. Foreningens opgave var nu den daglige forretningsførelse.

Det blev oplyst, at det ikke menes, at foreningen er insolvent. Det blev dog nævnt, at en stor del Lars Thede’s gæld skyldes, at der var unddraget moms siden 29.02.2016, hvor Lars Thede havde lukket foreningens CVR nummer.

Der blev stillet spørgsmålet, om der nu skete en politianmeldelse.

Lars Søgaard svarede, at skaden er sket, den er opgjort. Der kan ikke ske flere uregelmæssigheder fra Lars Thede’s side. Når alt er klarlagt i detaljer, overgår det hele til de retslige instanser, som herefter fører sagen mod Lars Thede. Det har foreningen ingen indflydelse på.

Lars Søgaard og den øvrige bestyrelse ønsker selvfølgelig hurtigst muligt at få afklaret, hvad de overførte penge til Lars Thede’s egen konto er brugt på, hvilket der også sker en undersøgelse af.

Alle var enige med Lars Søgaard i, at det nu var vigtigt at få en officiel pressemeddelelse ud, da ”snakken gik” – og der selvfølgelig var mange rygter omkring sagen.

Efterskrift: Denne pressemeddelelse er udsendt fra sekretariatet den 28. august 2017 til relevante landbrugsmedier.

Hvem der ud over Lars Thede kommer til at stå til ansvar, vil også ske fra retslig myndighed.  Der er ikke andre end Lars Thede, Mathias Thede (foreningens tidligere kasser) og de to folkevalgte revisorer, der har underskrevet årsrapporten.

I denne forbindelse blev det nævnt, at der havde været et meget stort flertal på de sidste 5 års generalforsamlinger om godkendelse af regnskab/årsrapport.

Det blev dog påpeget, at der burde have været opdaget nogle uregelmæssigheder af de folkevalgte revisorer.

Lars Søgaard nævnte i forbindelse med købet af Lars Thede’s besætning, at det var en mulighed, bestyrelsen var blevet givet, efter det var blevet undersøgt, om der kunne være andre midler hos Lars Thede, der kunne være af værdi for foreningen.

Derfor blev gældsbevis på lovlig vis udarbejdet, og den meget hårdt prøvede bestyrelse tog beslutningen om, at få Lars Thede til at vedkende sig sit underslæb og underskrive dette gældsvisevis, hvilket blev gjort uden dramatik på gården i Thisted. Lars Thede og bestyrelsen er underskrivere.

Der var i samme forbindelse medbragt en faktura på køb af dyrene, hvilket der efter en forhandling fandtes en pris på, og faktura blev underskrevet af begge parter.

Dyrene blev hentet samme aften af vognmand (hvilket også fremgik af faktura). De er nu opstaldet i Dansk Blåkvæg’s CHR-nr. på kontrakt, indtil dyrene ved auktion sælges.

Der blev efter gennemgang af økonomi m.m. stillet nogle spørgsmål om det fremadrettede rent praktiske i sagen, som blev besvaret af Lars Søgaard på en meget tilfredsstillende og opklarende måde.

Efter dette indledte Jørgen Skov Nielsen en debat omkring, hvordan dyrene skulle omsættes, da Dansk Blåkvæg ikke skulle være besætningsejer.

Det blev aftalt, at der afholdes åben auktion på alle salgsbare dyr – dette skulle være for både medlemmer og ikke medlemmer af foreningen.

Denne auktion vil finde sted den 24. september 2017. Nærmere herom vil være at finde på Dansk Blåkvæg’s hjemmeside, og besked vil tilgå foreningens medlemmer på SMS, når dette foreligger.

Jørgen Skov Nielsen informerede omkring individprøverne i fremtiden. Der er endnu ikke udarbejdet nærmere retningslinjer på skrift, men så snart dette foreligger, vil dette også være at finde på hjemmesiden.

Per Glerup sluttede mødet med at sige tak for stor positivitet og forståelse.

Bestyrelsen havde været meget bevidste om, at der kunne være mange spørgsmål i denne alvorlige sag. Per Glerup håbede dog på, at disse forhåbentligt var blevet besvaret på mødet.

Det havde været en meget turbulent tid med mange svære beslutninger. Så snart der foreligger nyt i sagen, vil det tilgå alle medlemmer på mail/SMS.

Per Glerup havde et håb og et ønske om, at bestyrelsen fik ro til det videre oprydningsarbejde efter Lars Thede. Dette er ikke kun økonomi men alt omkring kontrakter, billedmaterialer, dokumenter, hjemmeside, aftaler med eksterne partnere m.m.

Bilag – Lars Søgaard

Dansk Blåkvæg

2016

2015

2014

2013

Oversigt regnskab

Reelt

Fremlagt

Reelt

Fremlagt

Reelt

Fremlagt

Reelt

Fremlagt

Indtægter

3.877

3.881

2.424

2.432

2.032

2.026

1.113

1.113

Udgifter

-2.612

-2.811

-1.733

-2.389

-1.049

-1.692

-1.064

-1.064

Forskel i udgifterne

-199

-656

-643

0

Resultat

1.265

1.070

691

43

983

334

49

49

Skyldig moms

954

327

Forskel i momsopgørelse

-627

30.06.2017

2016

2015

2014

I alt

Hævet af Lars Thede

446.563

587.705

596.041

294.988

1.925.297