På grund af usikkerheden omkring corona virus, har bestyrelsen vedtaget at udsætte generalforsamlingen til lørdag den 20. juni klokken 15 på Menstrup Kro ved Næstved. Dagen vil begynde med et besætnings besøg hos Bent Aarup Nielsen, Blangslev.
Omkring første april vil hvert medlem få en invitation sendt pr mail med nærmere angående program og tilmelding.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.