Alle kælvninger skal ske under opsyn

Det overordnede avlsarbejde med Dansk Blåkvæg planlægges, koordineres og udføres af bestyrelsen i samarbejde med landskonsulenten for kødkvæg.

Avlsmål for ren avlen der arbejdes mod at lave Dansk Blåkvægs køer der kan kælve selv uden problemer. Køerne skal have længde, højde, bredt kryds og stadig en god muskelfylde. Små kompakte dyr, skal vi have avlet os væk fra. Derfor skal vi passe på med hvilke tyre vi bruger fra udlandet, (især Belgien) da de ikke har samme avlsmål som os. Engelske avlere er ved at blive mere fokuseret på naturlige kælvninger, derfor samarbejder vi mere med dem. Det er vigtigt vi i fremtiden får en race i Danmark, der er harmoniske og kælver selv.

S-indekset udtrykker Dansk Blåkvægs avlsmål.

S-indekset, der er et samlet, økonomisk indeks, hvor hver kødkvægsrace beslutter, hvilken vægt den enkelte egenskab skal have. Derfor udtrykker S-indekset den enkelt races avlsmål.

S-indekset bliver primært beregnet ud fra data/registrerede hændelser fra ren racede dyr. På grund af den lille population af ren racede Blåkvægs dyr er det vanskeligt at opnå en meget høj sikkerhed på for eksempel S-indeks for tyre.

I avlsarbejdet prioriterer vi derfor i en vis grad de bedste tyre, med hensyn til krydsningsindekset. De har de egenskaber, mælkeproducenterne efterspørger: let fødte kalve, levende og livskraftige kalve, høj nettotilvækst og høj klassificering. Det er også vigtige egenskaber i renavlen!

SEGES | Kvæg, beregner S-indekset fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Hitlister med aktuelle indekser, Dansk Blåkvæg, tyre, se HER.

Hitlister med aktuelle indekser, Dansk Blåkvæg, hundyr, se HER.

Forældreskabsbestemmelse af Blåkvæg

Sørg altid for, at dine Blåkvægsdyr bliver forældreskabsbestemt. Køb aldrig blåkvægsdyr, uden en bekræftet forældreskabsbestemmelse.

En forældreskabsbestemmelse koster 160 kroner. Du kan enten bestemme forældreskabet på en blodprøve udtaget af dyrlægen, eller du kan købe en tang til 495 kroner og selv udtage en lille vævsprøve af øret.

Uanset hvad du vælger, skal du ringe til Dna-laboratoriet Genoskan på tlf. 86 20 51 80, og bestille prøveglas/prøverør til forældreskabsbestemmelse. Prøvetangen forhandles også hos Genoskan. Prøvetangen er hurtigt tjent hjem, og den er nem i brug, da dyrene stort set ikke bemærker det lille klip i øret.

Eksteriør og lineær bedømmelse (kåring)

Eksteriøret har ingen vægt i S-indekset for BLÅ, men der bliver beregnet et avlsværdital for Eksteriør. Vægten af Krop-Muskler-Lemmer for egenskaben Eksteriør er 20:40:40.

For avlsarbejdet i den enkelte besætning er en kåring af køer og tyre efter den lineære skala en god hjælp. Dansk Blåkvæg betaler besætningsejernes udgifter til kåring.

Læs mere om kåring HER.

Kåringsdommere for Dansk Blåkvæg er kåringsinspektørerne hos SEGES | Kvæg.

Kælver næsten uden problemer

Det overordnede avlsarbejde med Dansk Blåkvæg planlægges, koordineres og udføres af bestyrelsen i samarbejde med landskonsulenten for kødkvæg.

Avlsmål for ren avlen der arbejdes mod at lave Dansk Blåkvægs køer der kan kælve selv uden problemer. Køerne skal have længde, højde, bredt kryds og stadig en god muskelfylde. Små kompakte dyr, skal vi have avlet os væk fra. Derfor skal vi passe på med hvilke tyre vi bruger fra udlandet, (især Belgien) da de ikke har samme avlsmål som os. Engelske avlere er ved at blive mere fokuseret på naturlige kælvninger, derfor samarbejder vi mere med dem. Det er vigtigt vi i fremtiden får en race i Danmark, der er harmoniske og kælver selv.

S-indekset udtrykker Dansk Blåkvægs avlsmål.

S-indekset, der er et samlet, økonomisk indeks, hvor hver kødkvægsrace beslutter, hvilken vægt den enkelte egenskab skal have. Derfor udtrykker S-indekset den enkelt races avlsmål.

S-indekset bliver primært beregnet ud fra data/registrerede hændelser fra ren racede dyr. På grund af den lille population af ren racede Blåkvægs dyr er det vanskeligt at opnå en meget høj sikkerhed på for eksempel S-indeks for tyre.

I avlsarbejdet prioriterer vi derfor i en vis grad de bedste tyre, med hensyn til krydsningsindekset. De har de egenskaber, mælkeproducenterne efterspørger: let fødte kalve, levende og livskraftige kalve, høj nettotilvækst og høj klassificering. Det er også vigtige egenskaber i renavlen!

SEGES | Kvæg, beregner S-indekset fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Hitlister med aktuelle indekser, Dansk Blåkvæg, tyre, se HER.

Hitlister med aktuelle indekser, Dansk Blåkvæg, hundyr, se HER.

Forældre-
skabsbestem-
melse af Blåkvæg

Sørg altid for, at dine Blåkvægsdyr bliver forældreskabsbestemt. Køb aldrig blåkvægsdyr, uden en bekræftet forældreskabsbestemmelse.

En forældreskabsbestemmelse koster 160 kroner. Du kan enten bestemme forældreskabet på en blodprøve udtaget af dyrlægen, eller du kan købe en tang til 495 kroner og selv udtage en lille vævsprøve af øret.

Uanset hvad du vælger, skal du ringe til Dna-laboratoriet Genoskan på tlf. 86 20 51 80, og bestille prøveglas/prøverør til forældreskabsbestemmelse. Prøvetangen forhandles også hos Genoskan. Prøvetangen er hurtigt tjent hjem, og den er nem i brug, da dyrene stort set ikke bemærker det lille klip i øret.

Eksteriør og lineær bedømmelse (kåring)

Eksteriøret har ingen vægt i S-indekset for BLÅ, men der bliver beregnet et avlsværdital for Eksteriør. Vægten af Krop-Muskler-Lemmer for egenskaben Eksteriør er 20:40:40.

For avlsarbejdet i den enkelte besætning er en kåring af køer og tyre efter den lineære skala en god hjælp. Dansk Blåkvæg betaler besætningsejernes udgifter til kåring.

Læs mere om kåring HER.

Kåringsdommere for Dansk Blåkvæg er kåringsinspektørerne hos SEGES | Kvæg.