Foreningen blev stiftet den 10. november 1979 på Sevel Kro.

I 2019 kunne foreningen fejre 40 års jubilæum, noget af en milepæl for vores lille forening.

De første dyr af Belgisk Blåhvidt Kvæg blev importeret til Danmark i 1972. Det var året før, racen officielt fik sit navn i Belgien. Importen af Belgisk Blåhvidt Kvæg blev samtidig en historisk start på æg transplantationer i avls arbejdet med en kvægrace.

Foreningen har fortiden ca. 50 medlemmer, og ledes af  en generalforsamlings valgt bestyrelse.

Bestyrelsen varetager opgaver ved rørende avl, dyrskuer, arrangementer/ture for foreningens medlemmer, politisk arbejde, medlemsblad, generalforsamling, kontakten med medlemmerne, foreningens økonomi og administrere hjemmesiden.

Dansk Blåkvæg er til for at hjælpe alle der har interesse i Dansk Blåkvæg. Avlere med ren racet Blåkvæg, eller bruger Blåkvæg i deres besætning, samt de der har krydsnings dyr hvor der er Blåkvæg i deres dyr.

Foreningen har en vision om at skabe interesse hos flere kødkvægavlere for at der på den måde bliver der flere besætninger i Danmark med ren racet Blåkvæg.

Dansk Blåkvæg er medlem af Belgian Blue International, den internationale forening for avlere og avls foreninger i Verden. Der afholdes verdens kongres ca. hvert fjerde år senest var det i 2016, Irland der var vært.

Bliv medlem

Send anmodning om medlemskab til Dansk Blåkvægs på e-mail: nykirkevej@post.tele.dk

Du betaler ikke kontingent det kalenderår, hvor du indmelder dig i Blåkvæg Danmark.

Kontingentet for aktive medlemmer for 2023 er 800,- kr. + moms. Passive medlemmer (ejer ingen dyr) betaler halvt kontingent, det vil sige 250,- kr. + moms. Kontingentet opkræves i marts-april.

Som medlem af Dansk Blåkvæg modtager du 2 – 3 medlemsblade om året, og du kan få indflydelse på Dansk Blåkvægs politiske og faglige arbejde. Som medlem støtter du også det arbejde, bestyrelsen udfører for at sikre medlemmernes faglige og politiske ønsker og behov.

Vedtægter

De første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. november 1979 på Sevel Kro. Efterfølgende ændringer af vedtægterne er sket flere gange på generalforsamlingerne, senest i 2023. Du kan læse vedtægterne HER.

Jubilæumsbogen

I forbindelse med Blåkvæg Danmarks 25 års jubilæum i 2004 udgav foreningen en jubilæumsbog, der blandt andet beskriver Blåkvægs udvikling i Danmark gennem de første 25 år.

I jubilæumsbogen fra 2004 kan du læse om hvordan racen kom til i begyndelsen af 1970’erne på Frijsenborg Gods ved hjælp af blandt andet ægtransplantationer. Dansk Blåkvægs start samt en række resultater og begivenheder fra racens første 25 år i Danmark. Jubilæumsbogen er på 66 sider og indeholder en række artikler, der stadig er relevante.

Læs jubilæumsbogen fra 2004 HER.

Foreningen

Foreningen blev stiftet den 10. november 1979 på Sevel Kro.

I 2019 kunne foreningen fejere 40 års jubilæum, noget af en milepæl for vores lille forening.

De første dyr af Belgisk Blåhvidt Kvæg blev importeret til Danmark i 1972. Det var året før, racen officielt fik sit navn i Belgien. Importen af Belgisk Blåhvidt Kvæg blev samtidig en historisk start på ægtransplantationer i avlsarbejdet med en kvægrace.

Foreningen har fortiden ca. 50 medlemmer, og ledes af de 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen varetager opgaver ved rørende avl, dyreskuer, arrangementer/ture for foreningens medlemmer, politisk arbejde, nyhedsblad, generalforsamling, kontakten med medlemmerne, foreningens økonomi og administrere hjemmesiden.

Dansk Blåkvæg er til for at hjælpe alle der har interesse i Dansk Blåkvæg, avler med ren racet Blåkvæg, eller bruger Blåkvæg i deres besætning, samt de der har krydsningsdyr hvor der er Blåkvæg i deres dyr.

Foreningen har en vision om at skabe interesse hos flere kødkvægsavlere for at der på den måde bliver flere besætninger i Danmark med ren race Blåkvæg.

Dansk Blåkvæg er medlem af Belgian Blue International, den internationale forening for avlere og avlsforeninger i Verden. Der afholdes verdenskongres ca. hvert fjerde år senest var det i 2016, Irland der var vært. 

Bliv medlem

Send anmodning om medlemskab til Dansk Blåkvægs på e-mail: nykirkevej@post.tele.dk

Du betaler ikke kontingent det kalenderår, hvor du indmelder dig i Blåkvæg Danmark.

Kontingentet for aktive medlemmer for 2023 er 800,- kr. + moms. Passive medlemmer (ejer ingen dyr) betaler halvt kontingent, det vil sige 250,- kr. + moms. Kontingentet opkræves i marts-april.

Som medlem af Dansk Blåkvæg modtager du 2 – 3 medlemsblade om året, og du kan få indflydelse på Dansk Blåkvægs politiske og faglige arbejde. Som medlem støtter du også det arbejde, bestyrelsen udfører for at sikre medlemmernes faglige og politiske ønsker og behov.

Vedtægter

De første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. november 1979 på Sevel Kro. fterfølgende ændringer af vedtægterne er sket flere gange på generalforsamlingerne, senest i 2023. Se vedtægterne HER.

Jubilæums-
bogen

I forbindelse med Blåkvæg Danmarks 25 års jubilæum i 2004 udgav foreningen en jubilæumsbog, der blandt andet beskriver Blåkvægs udvikling i Danmark gennem de første 25 år.

I jubilæumsbogen fra 2004 kan du læse om Hvordan racen kom til i begyndelsen af 1970’erne på Frijsenborg Gods ved hjælp af blandt andet ægtransplantationer. Dansk Blåkvægs start samt en række resultater og begivenheder fra racens første 25 år i Danmark. Jubilæumsbogen er på 66 sider og indeholder en række artikler, der stadig er relevante.

Læs jubilæumsbogen fra 2004 HER.

Raceforeningens og racens navne

Periode

Foreningens navn

Racens navn

1979 – 1986 Landsforeningen for Dansk Blåhvidt Kvæg Dansk Blåhvidt Kvæg (DBK)
1986 – 2011 Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark Belgisk Blåhvidt Kvæg (BBK)
2011 – 2017 Blåkvæg Danmark Dansk Blåkvæg (BLÅ)
2017 + Dansk Blåkvæg Dansk Blåkvæg (BLÅ)