Kødkvægsrace med ‘dobbeltmuskulatur’

Blåkvæg blev første gang indført til Danmark i 1972, hvor der via ægtransplantation hurtigt blev etableret en stor besætning på Frijsenborg Gods ved Hammel. I dag består racen af ca. 120 køer samt opdræt.

Blåkvæg er navngivet efter deres typiske ”blå” det vil sige skimlede dyr med en blanding af hvide og sorte hår. Det skimlede karaktertræk stammer oprindeligt fra Korthornsracen, men farverne kan også være hvid, sort eller sortbroget.

Dansk Blåkvæg er en kødkvægsrace med ‘dobbeltmuskulatur’ samt en meget fin knoglebygning. Dobbeltmuskulaturen skyldes en naturligt opstået genmutation, som kaldes for myostatin, den giver en markant forøgelse af antallet af muskelfibre. Derfor har slagtekroppene de højeste slagte- og kødprocenter af alle racer.

Roligt temperament

Et andet karaktertræk ved Dansk Blåkvæg er dyrenes særdeles rolige temperament, samt et lavt foderforbrug pr. kg. tilvækst.

I Danmark satses der på en variant af racen, som har dobbeltmuskulatur, hvor kælvninger foregår naturligt.

Ved krydsning med malkekøer er kælvningsforløbet ganske normalt. Mange ejere af malkekvægsbesætninger vælger sæd af Dansk Blåkvæg, når du vil inseminere en malkeko med kødkvægssæd. Det skyldes Dansk Blåkvægs overlegenhed i krydsningsproduktionen.

For 15-20 år siden blev en del kalve i Danmark forløst ved kejsersnit. men via målrettede management- og avlsstrategier er dette problem reduceret til et absolut minimum.

Foreningen tager afstand fra praksissen med forebyggende kejsersnit, som er almindelig hos Blåkvægs avlere i Belgien samt hos nogle avlere i Holland.

Kødkvægs-
race med ‘dobbelt-
muskulatur’

Blåkvæg blev første gang indført til Danmark i 1972, hvor der via ægtransplantation hurtigt blev etableret en stor besætning på Frijsenborg Gods ved Hammel. I dag består racen af ca. 120 køer samt opdræt.

Blåkvæg er navngivet efter deres typiske ”blå” det vil sige skimlede dyr med en blanding af hvide og sorte hår. Det skimlede karaktertræk stammer oprindeligt fra Korthornsracen, men farverne kan også være hvid, sort eller sortbroget.

Dansk Blåkvæg er en kødkvægsrace med ‘dobbeltmuskulatur’ samt en meget fin knoglebygning. Dobbeltmuskulaturen skyldes en naturligt opstået genmutation, som kaldes for myostatin, den giver en markant forøgelse af antallet af muskelfibre. Derfor har slagtekroppene de højeste slagte- og kødprocenter af alle racer.

Roligt temperament

Et andet karaktertræk ved Dansk Blåkvæg er dyrenes særdeles rolige temperament, samt et lavt foderforbrug pr. kg. tilvækst.

I Danmark satses der på en variant af racen, som har dobbeltmuskulatur, hvor kælvninger foregår naturligt.

Ved krydsning med malkekøer er kælvningsforløbet helt uproblematisk. Mange ejere af malkekvægsbesætninger vælger sæd af Dansk Blåkvæg, når de vil inseminere en malkeko med kødkvægssæd. Det skyldes Dansk Blåkvægs overlegenhed i krydsningsproduktionen.

For 15-20 år siden blev en del kalve i Danmark forløst ved kejsersnit, men via målrettede management- og avlsstrategier er dette problem reduceret til et absolut minimum.

Foreningen tager afstand fra praksissen med forebyggende kejsersnit, som er almindelig hos Blåkvægs avlere i Belgien samt hos nogle avlere i Holland.