Generalforsamlingen blev afviklet i et strålende solskinsvejr. Dagen begyndte med morgencomplet på Cafe Fisk i Tversted. Stedet dannede rammen hele dagen, når vi lige ser bort fra de to virkelig gode og spændende besøg hos Alf Thomsen og Peer Nygaard. Hele dagen blev fulgt af ca. 40 mennesker med deltagere fra både Sjælland og Sønderjylland. Erik Harpøth aflagde en fyldestgørende beretning, som ligesom tilfældet var med kasserens aflæggelse af regnskabet, blev godkendt af forsamlingen. Tre forslag blev fremlagt. Heraf blev det ene vedtaget og bliver snarest sat ind i foreningens vedtægter omhandlende medlemskab. Valget til bestyrelsen betød, at bestyrelsen fremover består af Erik Harpøth (genvalg), Emil Andersen (genvalg) og Jacob Bülow (nyvalg). Det betød et farvel til Niels Christian Tomsen, som i forvejen havde valgt ikke at  genopstille, mens Thomas Routh ikke opnåede valg. Bestyrelsen mødes den 3. juni for at blive konstitueret. Afsluttende takkede formanden de to afgående medlemmer for deres store indsats og bød velkommen til foreningens nyvalgte medlem dagen sluttede med en virkelig god middag. Cafe Fisk er bestemt et besøg værd, hvis man skulle komme forbi.

Peer Nygaard får gode råd af Anders Peter Laursen, mens Niels Chtistian lytter opmærksomt med.

Gode kalve og dyr ved begge besøg.

 Erik Siger Alf Thomsen tak for besøget. Bemærkning fra Alf Thomsen kom umiddelbart: “Er det vandglas”.