Ved medlemsmødet den 23. november hos Anders Peter Laursen, gjorde bestyrelsen medlemmerne opmærksom på nogle nødvendige tiltag i forsøget at få sat fokus på lettere kælvninger, som er et nødvendigt krav fra vore omgivelser.

 Det drejede sig om to forhold, præmiering for levende renracede kalve og igangsætning af et skylleprogram af hundyr, der havde vist gode kælvningsegenskaber i mere end en generation. Kalvene skal indberettes til jhd@sport.d med angivelse af fødselsdato og fødselsvægt. Kalvene skal faderskabsbestemmes. Ejeren vil modtage 1500 kr. plus moms for hver kalv.

Bestyrelsen kræver følgende for at deltage:

Alle deltagere skal have givet tilladelse til at foreningen kan hente data fra kvægdatabasen, hvilket der tidligere er redegjort for.

Foreningen vil yde et tilskud på 1500 kroner + moms for hver levende født kalv født efter den 1. januar 2020. For at opnå tilskuddet skal kalvene faderskab bestemmes og fødselsforløb og fødselsvægt skal indberettes til databasen. Vi vil meget kraftigt understrege, at vi også forventer at 200 og 365 dages vægten indberettes.

 Foreningens bestyrelse vil på hvert møde gennemgå de fødte og anmeldte kalve, hvorefter det angivne beløb vil blive udbetalt. Det vil altid kræve en officiel stamtavle over kalven. Kalve der fødes i 2021 skal navngives med bogstavet S-

 Skylleprogram:

Samme krav som ovenstående + nedenstående.

Køer der har vist, at de kan kælve selv samt at koen ikke har fået foretaget kejsersnit. Dette vurderes enkeltvis ved at besøge besætningen, hvor der tales videre om forløbet. Køer med høje indekser for fødsel, kælvning, produktion og S indeks vil være de emner, som vi først og fremmest udvælger efter. Se i medlemsblad nr. 3 en liste over foreløbige emner. Selvfølgelig skal koen have et tilfredsstillende eksteriør, der skal matche racens avlsmål. Hundyrene skal være racerene hvilket betyder 87½ Blå Kvæg Blod. For en tyrekalv kan blive anerkendt som raceren kræves 93,7% Blåt blod. Dette er en gammel bestemmelse, som er truffet af EU.

 Underbesætnings besøget aftales blandt andet hvilken ET dyrlæge der benyttes, der foreslås hvilke tyre, der er anvendelige i sagen, vi diskuterer spørgsmålet om donorer. Foreningen yder et tilskud på 5000 kroner + moms til skylningen. Fødte kalve er ejerens, men foreningen kan tilbyde hjælp til afsætningen, herunder også tyre til Viking.

 Vi er af den opfattelse, at disse tiltag vil bringe racen i en god position, således at den kan fastholde og endda øge anvendelsen af sæd i malkekvægsbesætningerne.

Alle medlemmer er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen/sekretæren såfremt de ønsker yderligere informationer.

 

Med venlig hilsen,

 Bestyrelsen